Akademik Program

Matematikte yüksek lisans programı 22 veya daha fazla ders yükü kredisi (en az 7 ders), yüksek lisans semineri ve yüksek lisans tezinden oluşur. Toplam kredi sayısı 9 kredilik zorunlu ders içerir. Zorunlu dersler şunlardır:

                

Ders KoduDers AdıKredi
MATH 521Cebir I4
MATH 531Reel Analiz I4
MATH 579Yüksek Lisans SemineriNC
MATH 590Matematikte Kaynak    Taraması1

 

Seçmeli dersler program veya enstitü tarafından verilen yüksek lisans dersleri arasından seçilir ve öğrenci danışmanının onayını gerektirir.

Aşağıda belirtildiği şekilde, bir yaygınlık ve bir derinlik şartı yerine getirilmelidir.

1. Yaygınlık şartı:
Öğrencilerin aşağıdaki listeden seçecekleri dört ana başlıktan en az bir ders almaları beklenir. Bu derslerin iki tanesi bölüm tarafından onaylanmış 4ii kodlu derslerden seçilebilir.

a.Cebir ve Sayılar Teorisi
b.Analiz
c. Topoloji ve Geometri
d.Olasılık ve istatistik
e.Diskret Matematik
f. Uygulamalı Matematik
g. Mantık ve Bilimin Temelleri
h. Fizik
i.Matematiksel Ekonomi
j. Endüstri Mühendisliği
k.Elektrik Mühendisliği

2. Derinlik şartı:
Öğrenciler yukarıda a) dan f) ye listelenmiş ana başlıklar arasından bir tanesine ait birbirini takipeden iki ders almak zorundadırlar. Örneğin MATH 531-532, MATH 521-522 vs.. Bu derslerin hiçbiri kaynak tarama dersi veya 400 kodlu ders olamaz. 

 


Doktora Programı


Matematikte doktora programı bir danışman gözetiminde planlanan 21 veya daha fazla ders yükü kredisi (en az 7 ders) ve enstitü yönetmelikleri çerçevesinde yürütülen bir doktora tezini içerir.

 

Ders KoduDers AdıKredi
Math 522Cebir II4
Math 532Reel Analiz II4
Math 700Doktora SemineriNC
Math 533Karmaşık Analiz I4

 


Son Güncelleme: 11:56:03 - 10.01.2023